Archives

Categories

best cbd gummies for pain inflammation can men make their penis bigger cbd gummies customer reviews cbd gummies green spectra does cbd gummies help with type 2 diabetes erection pills at gas stations greenhouse cbd gummies how much do truth cbd gummies cost how to make dick pic look bigger male enhancement pills reviews men s health mens male enhancement pills natural ways to increase your penis size pure hemp cbd gummies rhino ed pills wap sexual enhancement pill what do male enhancement pills do 25mg full spectrum cbd gummies best sex pills at gas stations botanical farms cbd gummies 300 mg can a 14 year old take cbd gummies cbd gummies for dogs anxiety near me cbd gummies reviews reddit cbd gummies tallahassee dr phil ed pills gummy bear recipe cbd keto cbd gummies magnum rx male enhancement pills peak canna cbd gummies reviews power cbd gummy s super cbd gummies 300 mg for sale teddy bear cbd gummies thc free cbd gummies for pain trilife cbd gummies watermelon cbd gummies 1000mg what do cbd gummies do to your body will cbd gummies show up on drug test best over the counter male enhancement pills 2023 boost sex drive male pills buy divinity labs cbd gummies cbd gummies sex pill cbd gummy penis enlargement do super cbd gummies work erection pills india full body cbd gummies dr oz grownmd cbd gummies instant erection pills amazon kangaroo female sexual enhancement pill peels cbd gummies pure kana cbd gummies espa ol precio regen cbd gummies para que sirve rhino dick pill sugar free cbd gummies for anxiety titanium male enhancement pills where to buy pure kana cbd gummies 200 mg cbd gummy bears cbd gummies 25mg amazon cbd gummies allowed on planes cbd gummies for sex shark tank cbd gummies texas does testorone increase penis size green mountain cbd gummies male enhancement pill side effects over the counter ed pills at rite aid platinum wood e male enhancement pills sex pill for woman sexual enhancement pills philippines single use male enhancement pills sleep thc cbd gummies truth cbd gummy amazon best male enhancement pills can hcg increase penis size cbd gummies dr juan rivera cbd gummies for quitting smoking cbd gummies price do male enhancement pills work on females impact gardens cbd gummies male enhancement pills over the counter reviews pills to help ed trileaf cbd gummies ingredients truth cbd gummys whats the best pill for ed women s cbd gummies bio lyfe gummies cbd blue diamond sex pill cbd gummies dementia dosage cbd gummies sleep and anxiety cbd gummies to help sleep cbd gummies to stop smoking reviews charlotte s web cbd calm gummies dragon 2000 male enhancement pill farmer s garden cbd gummies how to make penis look bigger in picture how to make ur dick bigger without pills male enhancement pill male enhancement pills benefits natural way for penis growth rejuvenation cbd gummies where to buy harmony leaf cbd gummies apple cider vinegar pills or gummies diet pills to lose weight does lifeline keto acv gummies work drinking green tea for weight loss drinking vinegar bad for you fast weight loss programs fizzy juice recipe for weight loss goli nutrition apple cider vinegar 60 count gummies how much are go keto gummies karina garcia weight loss keto gummy bears do they work md exam weight loss reviews oatmeal good for weight loss weight loss acupressure points in hand accent slim keto gummies adderall weight loss stories banner gateway weight loss center benefits of spinach for weight loss best thyroid medication for weight loss biolyte keto gummies review cumin for weight loss dietitian vs nutritionist for weight loss does apple cider vinegar gummies help with blood sugar keto plus acv gummies reviews ketone and apple cider vinegar metformin weight loss success stories oprah keto gummies where to buy rapidfit keto acv gummies shark tank episode with weight loss gummy soluble fiber weight loss truly keto gummies kelly clarkson cat weight loss diet cymbalta weight loss reviews diet to weight loss f1 keto acv gummy reviews guanfacine weight loss how to use red light therapy for weight loss ingredients in active keto gummies is alcohol bad for weight loss keto gummies for sale near me magnesium beta hydroxybutyrate side effects the best weight loss pill weight loss youtube

Data

25 - 26 mar 2023
Expired!

Czas

09:00

Rajd „Jedziemy w dobrą stronę”

 

Informujemy, że miejsca noclegowe zostały już zarezerwowane; niemniej, zapraszamy do wzięcia udziału w rajdzie (koszt 30 zł/os) lub rajdzie i imprezie (koszt 180 zł/os)

???????????
Serdecznie zapraszamy na rajd wiosenny pt. „Jedziemy w dobrą stronę!” 25-26.03.2023 r.. Zbieramy się 25.03 o 9.00-10.00 na Placu Wolności w Koninie. W programie zwiedzanie Konina oraz okolicznych atrakcji, zakwaterowanie w „Pensjonacie nad Zalewem”.
Cena dla klubowicza i jego załogi to 260 zł/ os. (warunek: opłacona składka klubowa)
Cena dla uczestników spoza Klubu to 290 zł/ os.
W cenie nocleg, zwiedzanie, impreza oraz śniadanie, obiad na trasie rajdu we własnym zakresie (zatrzymamy się w restauracji w czasie zwiedzania).
Przypominamy o przebraniach swoich oraz samochodów przywołujących wiosnę.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2023 r. pod adres mailowy: diana@citroenklub.pl
Wpłaty na konto Klubowe (również do 17.03.2023 r.):
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
60 1500 1054 1210 5007 6480 0000
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie zostało zakończone.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *