Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej czlonków.

 

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń pośród właścicieli, użytkowników i sympatyków samochodów marki Citroën;
 2. konsultacje i pomoc w bieżącym użytkowaniu samochodów tej marki od strony technicznej, ekonomicznej i prawnej;
 3. organizowanie kontaktów koleżeńskich wśród użytkowników i sympatyków samochodów tej marki.
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące formy:

 

Działalność edukacyjna:
 • upowszechnianie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej związanej z użytkowaniem samochodów tej marki;
 • poznawanie i udział w prezentacjach nowych produktów marki Citroën;
 • organizowanie spotkań i seminariów szkoleniowych dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacyjnych i formalno-prawnych;
 • organizowanie działań na rzecz doskonalenia techniki jazdy i podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zmniejszania zagrożenia stwarzanego przez pojazdy a także wiedzy ekologicznej, kultury użytkowania pojazdów oraz kultury uczestniczenia w ruchu drogowym;
Działalność turystyczno-krajoznawcza i towarzyska:
 • organizowanie spotkań towarzysko-dyskusyjnych użytkowników samochodów tej marki w celu wymiany doświadczeń;
 • organizowanie turystycznych rajdów samochodowych oraz innych imprez turystyczno-krajoznawczych;
Działalność na rzecz ochrony praw konsumenckich:
 • Klub oferuje pomoc w niestandardowych problemach powstających pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielem marki, serwisem lub firma macierzysta;
 • współdziałanie z użytkownikami samochodów marki Citroën w występowaniu przeciwko praktykom monopolistycznym podmiotów związanych z rynkiem motoryzacyjnym lub go obsługujących;
Współdzialanie i organizowanie bieżącej pomocy dotyczącej problemów technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów marki Citroën:

 

 • pomoc w organizowaniu obsługi prawnej;
 • pomoc w organizowaniu konsultacji technicznych i opinii rzeczoznawców w przypadkach nietypowych lub szczególnie trudnych;
 • pomoc w ocenie podstawowych problemów ekonomicznych dotyczących użytkowania samochodów tej marki;